Je persoonlijk dossier

Als patiënt heb je bepaalde rechten en kan je met vragen terecht bij verschillende instanties. Vaak is het een kluwen en ben je op zoek naar de juiste informatie. We verwijzen je hiervoor graag naar het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), waarvan onze vereniging lid is. Zij hebben heel wat kennis in huis en volgen de actualiteit op de voet.

We lijsten hier kort enkele belangrijke begrippen uit. Uitgebreide info vind je op de site van het VPP.

In 2002 werd de Belgische wet ‘rechten van de patiënt’ ingevoerd. Ze verduidelijkt de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en benoemd de rechten en plichten naar elkaar toe. De wet biedt ook duidelijkheid in situaties waarbij de patiënt niet in staat is om op te komen voor zijn eigen rechten (juridische of feitelijke onbekwaamheid). Wie niet tevreden is over de geleverde diensten en meent dat zijn rechten geschonden zijn, kan zich richten tot de ombudsdienst van het betreffende ziekenhuis of tot de federale ombudsdienst voor diensten die buiten een ziekenhuis verleend werden.

De brochure “Wet ‘rechten van de patiënt’, in een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt’ biedt een toegankelijk overzicht van wat er in de wet bepaald is.

Heb je een vaste huisarts, dan kan je gratis een Globaal Medisch Dossier (GMD) laten opmaken. Dit GMD bevat al je medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen,…). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen artsen mogelijk. Bovendien krijg je tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van je huisarts.

Heb je een vaste apotheker, dan kan je die je huisapotheker maken. Voor jou is dit gratis en de huisapotheker krijgt hiervoor een vast bedrag van het Riziv. Hij zal je een persoonlijk medicatieschema bezorgen dat alle nuttige informatie bevat over hoe en wanneer je welke geneesmiddelen best inneemt. Dat kan je helpen om je medicatie op de juiste manier te nemen. Je kan je medicatieschema meenemen en, indien nodig, aan je andere zorgverstrekkers tonen.

Je huisapotheker is ook de contactpersoon bij wie je andere zorgverstrekkers terecht kunnen als ze informatie nodig hebben over de geneesmiddelen die je neemt. Zoals je huisarts verantwoordelijk is voor je Globaal Medisch Dossier, is je huisapotheker verantwoordelijk voor je farmaceutisch dossier. Daarin worden alle afgeleverde geneesmiddelen (al dan niet op voorschrift) geregistreerd.

Je medische gegevens worden ook online opgeslagen in een elektronisch medisch dossier. Dit maakt het mogelijk om informatie te delen, zodat verschillende zorgverleners je gegevens (bijvoorbeeld diagnoses, ziektegeschiedenis, vaccinaties, medicatieschema, allergieën, resultaten medische beeldvorming, verslagen,…) kunnen raadplegen, waardoor ze beter kunnen samenwerken en je optimale zorg krijgt.

Je medisch dossier mag nooit zonder jouw toestemming gedeeld worden. Dus enkel als jij ermee instemt, kunnen artsen en zorgverleners waar je een therapeutische relatie mee hebt, je dossier raadplegen.

Het federaal gezondheidsportaal MijnGezondheid.be is dé toegangspoort om jouw gedeelde gezondheidsgegevens digitaal te bekijken. Via dit online portaal vind je gemakkelijk de weg naar de onderdelen van je patiëntendossier die op verschillende platformen bewaard worden. Dit wil zeggen dat er geen (medische) informatie over jezelf op deze website staat maar dat mijngezondheid.be je zal sturen naar plaatsen waar er wel informatie is opgeslagen. Mijn gezondheid.be is dus een soort doorgeefluik.

Myhealtviewer.be is een platform waar jouw medische info uit de eerstelijnsgezondheidszorg is opgeslagen. De eerste lijn zijn de zorgverleners waar je eerst mee in aanraking komt bij een medisch probleem. Deze zorgverleners zijn huisartsen, verpleegkundigen, logopedisten, psychologen, kinesitherapeuten, diëtisten, tandartsen en andere paramedici.

Wij staan voor je klaar

Vanaf een gift van 40€
bezorgen wij je een fiscaal attest