Langdurig zieken terug aan het werk?

Langdurig zieken aan het werk

Op 12 oktober keurde de regering De Croo de nieuwe begroting goed. In deze begroting staan ook enkele maatregelingen die een weerslag hebben op langdurig zieken.

Het werk hervatten na een langdurige ziekte zal aangemoedigd worden.
Anderzijds zullen mensen die na 10 weken niet de vereiste vragenlijst invullen of niet op de afspraak komen van de werkgelegenheidscoördinator 2,5% van hun uitkering verliezen. Ook werkgevers en ziekenfondsen kunnen beboet worden wanneer ze onvoldoende mensen aan het werk helpen.

Als vereniging juichen wij het idee toe dat er naar oplossingen wordt gezocht om mensen aan het werk te laten die dat willen. Uit onze eigen ervaring weten we dat veel patiënten graag aan de slag zouden gaan, binnen de grenzen en beperkingen die hun ziekte hen oplegt, maar dat dit om diverse redenen vaak niet mogelijk blijkt of zelfs niet rendabel is.

We hopen dat deze maatregelingen een menselijke aanpak niet in de weg zullen staan en dat er voldoende rekening wordt gehouden met mensen die lijden aan een chronische en degeneratieve aandoening waarbij een graduele opbouw naar meer werk niet mogelijk is. We hopen ook dat er bij de evaluatie voldoende rekening wordt gehouden met onzichtbare zieken. Want jammer genoeg merken we vaak dat een beoordeling beïnvloed wordt door het al dan niet zichtbaar zijn van een ziekte. En laat dat nu net een kenmerk zijn van vele patiënten met pulmonale hypertensie.

Deel deze pagina: