spaarknop verwarming

De huidige energieprijzen swingen momenteel de pan uit en dus helpen alle beetjes om de factuur op het einde van de maand betaalbaar te houden. Daarom kan het geen kwaad om eens na te kijken of je recht hebt op het sociaal tarief.

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit, aardgas of warmte. Het is een federale maatregel en wordt toegekend aan bepaalde categorieën van rechthebbenden. Meestal verloopt de toekenning automatisch, maar soms loopt er iets fout bij deze automatische toekenning, en is het goed om zelf ook eens na te kijken of je al dan niet recht hebt.

Welke categorieën van rechthebbenden komen er in aanmerking*?

Tijdelijke maatregel (momenteel verlengd tot 31 maart 2023)

Personen (of mensen die bij jou gedomicilieerd zijn) met een verhoogde tegemoetkoming. Kijk voor meer info op de site van de federale overheid.

Permanente maatregel
 • Personen (of mensen die bij jou gedomicilieerd zijn) met een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met:
  • een handicap als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming
  • een integratietegemoetkoming
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden
 • In Vlaanderen, wanneer je een zorgtoeslag ontvangt voor een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (de vroegere verhoogde kinderbijslag).
 • Personen (of mensen die bij jou gedomicilieerd zijn) met een een tegemoetkoming van de Federale pensioendienst op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen).

Er is ook een online tool om te controleren of je al dan niet al automatisch een toekenning krijgt. Log in met de ID van de persoon waarop het energiecontract is aangesloten en je krijgt een overzicht van de contracten die aan die persoon gekoppeld zijn en of deze automatisch recht geven op het sociaal tarief.

Denk je recht te hebben op het sociaal tarief, maar is er geen automatische koppeling? Dan moet je aan de hand van een papieren attest je recht bewijzen aan de energieleverancier. Dit attest kan je bekomen bij de instantie die verantwoordelijk is voor de categorie waaronder je valt of contacteer de sociale dienst van je ziekenfonds voor meer info.

Meer info kan je terugvinden op de site van de federale overheid.

* We sommen hier enkel deze categorieën op waarvan we denken dat jij als PH patiënt mogelijks mee te maken hebt. Raadpleeg de website van de federale overheid voor een overzicht van alle categorieën.

Deel deze pagina: