Grip vzw

Mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap